Torkugn perfekt för kompakta helt automatiska linjer.

Ett modernt kontrollsystem som styr ventilationen ger kortast möjliga torktider. En kompakt struktur med 6 st. drivna torkplan, inrymda i en starkt isolerad kammare, gör att torkning kan ske i mycket mindre utrymmen. Luft uppvärmd genom ett varmvattenbatteri.