Kontakta mig när det gäller limspridare.

Åke Ljungkvist

ake.ljungkvist@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 22

Åke Ljungkvist

Limspridare från Omma

Omma levererar högkvalitativa limspridare i olika klasser för att du ska hitta rätt typ för dina specifika behov. De tillverkar även borstmaskiner för rengöring av hög kvalitet. Gemensamt för Ommas produkter är att de är pålitliga och stabila samt applicerar limmet med hög precision, oavsett hur små eller stora produktionerna är. I vårt sortiment har vi valt ut tre modeller som vi anser täcka hela spektret av våra kunders förfrågningar. Alla tre kan utrustas med MIXER som är en automatisk enhet för matning av flerkomponentslim, alternativt limmatare för enbart enkomponentslim. Det som skiljer modellerna åt är antalet spridningsrullar samt kontrollparametrar, där den mest avancerade modellen, Omma 2M, sticker ut med sin höga prestanda och anpassning för specifika produktioner.

Limspridare - Från små till stora produktioner

Omma FSC är en stabil limspridare för små produktioner. En enkel men robust maskin som sprider limmet med två rullar och lämpar sig väl för mindre arbeten. Standarddimensionerna är 1300 och 1600 mm med möjlighet att anpassa bredden efter dina behov. FSC är perfekt för begränsade produktioner och hobbyverksamheter.

Vidare levererar Omma en modell som höjer kvaliteten ytterligare genom doseringsvalsar som ger en fantastisk jämnhet i appliceringen. Omma GS har även dubbelmotorisering för varje grupp av dosering respektive spridningsrulle. Standardbredderna för GS är 1400 och 1700 mm och den har fyra spridningsrullar för att uppnå hög kvalitet. Denna modell är tillverkad för mellanstora produktioner med höga kvalitetskrav.

Med Omma 2M har du en komplett limspridare med fulländade funktioner och parametrar som resulterar i exceptionella resultat, även för stora produktioner. Spridningsrullarna är standardräfflade och du kan få din egen modifiering av räfflingen för att anpassa rullarna till limmet du ska applicera. Du kan ansluta doseringsvalsarna till ett externt kylaggregat för att hålla limmet i rätt temperatur vilket ökar precisionen i spridningen ytterligare. Omma 2M är helt enkelt en komplett limspridare som uppfyller alla behov.

Omma FSC

Omma FSC

FSC är basmodellen bland  Ommas limspridare att göra små produktioner.

Den har en solid och robust struktur med 2 spridningsrullar, och mikrometrisk limreglering.

Den kan utrustas med MIXER (automatisk enhet för matning av flerkomponentlim) eller med automatisk limmatare för enkomponentslim.

FSC är tillverkad i standarddimension av 1.300 och 1.600mm, med möjlighet att anpassa bredden till kundens behov.

Omma GS

Omma GS

Omma GS limspridare med 4 rullar, för att uppnå bästa kvalitet vid limning.

rätt mängd lim appliceras genom doseringsvalsar, vilka arbetar nära spridningsrullarna för att ge en konstant jämnhet i spridningen.
GS har dubbelmotorisering; en för varje grupp av dosering och spridningsrulle.

De kan vara utrustade med MIXER (automatisk enhet till foder multi-komponent lim) eller med automatisk enkomponent limmatare.

GS tillverkas endast i 1.400 och 1.700mm standardbredder.

Omma 2M

Omma 2M

Med 2M-serien ökar OMMA elektroniska kontrollparametrar och uppenbarligen dess prestanda när det gäller kvalitet och precision..

Spridningsrullar har en standard räffling, men den kan modifieras enligt kundens behov och till det lim som används.

Den kan utrustas med MIXER (automatisk enhet för matning av flerkomponentlim) eller med automatisk limmatare för enkomponent.

Kylning av limmet nås genom doseringsvalsar i rostfritt stål med inre inre arbets- och rotationsled. Dessa stålrullar kan anslutas ett externt kylaggregat

2M är tillverkad i standarddimensioner på 1.400 och 1.700mm.