Björn Thorsson

bjorn.thorsson@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 20

Björn Thorsson

Åke Ljungkvist

ake.ljungkvist@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 22

Åke Ljungkvist

Opti-lösningar
Med mer än 40 års erfarenhet och mer än 300 löpande linjer över hela världen är System TM en ledande global leverantör av kundanpassade lösningar för träindustrin.

System TM:s styrka ligger i att kombinera olika huvudmaskiner med materialhanteringssystem. Detta ger oss möjlighet att ge kunderna mycket integrerade, fullständigt optimerade linjer i termer av faciliteter, produktionskapacitet, resultat och personal.

På System TM rekommenderar vi kunder genom att utnyttja vår tekniska expertis och kunskap för att hitta den bästa lösningen som passar dina behov. Vi möter kundspecifika behov genom att använda den senaste tekniken, unik projektorganisation och nära kundsamarbete.