Björn Thorsson

bjorn.thorsson@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 20

Björn Thorsson

Åke Ljungkvist

ake.ljungkvist@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 22

Åke Ljungkvist

Genomloppskapsåg med 9 st. drivna matningsvalsar. Längdnoggrannhet +/- 0,75 mm
Full optimeringsprogramvara
Cirkulär servostyrd rörelse av sågblad.