Björn Thorsson

bjorn.thorsson@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 20

Björn Thorsson

Åke Ljungkvist

ake.ljungkvist@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 22

Åke Ljungkvist

Genomloppskapssåg med 6 drivna matarvalsar. Längdnoggrannhet +/- 1,0 mm
Full optimeringsprogramvara
Elektrisk eller servostyrd rörelse av sågblad