Kontakta oss när det gäller kapsågar.

Roger Swärd | Åke Ljungkvist

Telefon: 0471-251 26 | 0471-251 22

Roger Swärd | Åke Ljungkvist

System TM är ett danskt familjeföretag, grundat 1977 med huvudkontor i Odder.

System TM är en ledande global leverantör av skräddarsydda lösningar till träindustrin, med mer än 40 års erfarenhet och mer än 300 löpande linjer över hela världen. System TM:s framgång bygger på  kontinuerlig produktutveckling och sina medarbetares tekniska kompetens.

System TM levererar inte enbart kapsågar, deras styrka är att leverera en komplett linje med inmatning och utmatning, och integrera alla de maskiner och komponenter som kan ingå i linjen

Opti-Kap 3000

Opti-Kap 3000

Genomloppskapssåg med 6 drivna matarvalsar. Längdnoggrannhet +/- 1,0 mm
Full optimeringsprogramvara
Elektrisk eller servostyrd rörelse av sågblad

Opti-Kap 5100

Opti-Kap 5100

Genomloppskapsåg med 9 st. drivna matningsvalsar. Längdnoggrannhet +/- 0,75 mm
Full optimeringsprogramvara
Cirkulär servostyrd rörelse av sågblad.

Optimeringslösningar

Optimeringslösningar

Opti-lösningar
Med mer än 40 års erfarenhet och mer än 300 löpande linjer över hela världen är System TM en ledande global leverantör av kundanpassade lösningar för träindustrin.

System TM:s styrka ligger i att kombinera olika huvudmaskiner med materialhanteringssystem. Detta ger oss möjlighet att ge kunderna mycket integrerade, fullständigt optimerade linjer i termer av faciliteter, produktionskapacitet, resultat och personal.

På System TM rekommenderar vi kunder genom att utnyttja vår tekniska expertis och kunskap för att hitta den bästa lösningen som passar dina behov. Vi möter kundspecifika behov genom att använda den senaste tekniken, unik projektorganisation och nära kundsamarbete.