Björn Thorsson

bjorn.thorsson@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 20

Björn Thorsson

Åke Ljungkvist

ake.ljungkvist@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 22

Åke Ljungkvist

Salvador SP 200, pusherkap med  optimering och kvalitetskapning. Inmatning med 30 ° lutande plan för att garantera exakt kapsnitt. Superpush 200 höjer produktiviteten, minskar personalanvändningen och förbättrar träutnyttjandet.