Björn Thorsson

bjorn.thorsson@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 20

Björn Thorsson

Åke Ljungkvist

ake.ljungkvist@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 22

Åke Ljungkvist

Supercut 300 är en snabb kapsåg med genomloppsfuktion.  Ett exklusivt dubbelt arbetsstycksmatningssystem kombinerat med ett snabbt sågaggregat gör Supercut 300 unik.

Supercut 300 är i framkant med den senaste tekniken, tack vare intelligent exklusiv programvara en innovativ numerisk styrenhet i kombination med en kraftfull dator.