Kontakta oss gällande kantlistmaskiner.

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Telefon: 0471-251 21 | 0471-251 23

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Stream C är en maskin för både  formatering och kantlistning i en enda maskin. Stream C är en maskin för de företag som efterfrågar väldig hög produktivitet.