Thundermac

Thundermac är Ledaermacs kraftigaste och snabbaste hyvel. Framförallt lämplig för panelkörning. Kan utrustas med 4- 11 spindlar. Matningshastighet upptill 200 m/min.