Speedmac

Speedmac är en kraftig hyvel som passar sig för såväl  list och panelkörning, som för massivgolv. Matningshastighet upptill  100 m/min. Hydrauliska stödlager som standard. Rak och profilbryne som option.