Kontakta oss gällande CNC-maskiner.

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Telefon: 0471-251 21 | 0471-251 23

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Kontakta mig för utbildning inom CNC och CAD/CAM

Dag Lindrud

Telefon: 0471-251 24

Dag Lindrud

Uniteam är ett italienskt industriföretag specialiserat på design och tillverkning av CNC-maskiner för tillverkning av CLT-element och limträbalkar.  Uniteam har varit verksamma inom sitt område i mer än 20 år.

Sedan 2015 är det Biesse som är ägare till Uniteam.

Uniteam RC

Uniteam RC

Uniteam RC är en genomloppsmaskin för bearbetning av balk- och huskomponenter. För att möta kundernas krav är den utrustad med Ø640 mm sågblad, fräsaggregat med tre horisontella spindlar samt två aggregat underifrån.

Uniteam CK

Uniteam CK

Uniteam CK är en CNC maskin för bearbetning av massivträ och limträbalkar. Den kan snabbt och exakt utföra alla typer av fräsningar och borrningar.

Uniteam UT

Uniteam UT

Biesse Uniteam UT är CNC maskinen som kan användas för att bearbeta kraftiga balkar av massivträ,  eller element med mer komplexa former.

Uniteam E MIX

Uniteam E MIX

Biesse Uniteam E MIX är en CNC maskin främst avsedd  för att bearbeta CLT-element. Bearbetning av sandwichelement är ett annat användningsområde.

Arbetsområde max. 24000 x 3500 x 300 mm, X-Y-Z

Uniteam CLT 400

Uniteam CLT 400

Med CLT 400 tar Biesse/Uniteam ett gigantiskt tekniskt kliv framåt, vad det gäller bearbetning av CLT,

CLT 400 klarar att bearbeta paneler med 3500 mm bredd, och 400 mm tjocklek. Längd 16000 mm och uppåt.

Maskinen kan utrustas med 1 eller 2 st.  5-axliga fräsmotorer, 22 eller 50 kW.

Med 2 st. fräsmotorer så ökar kapaciteten rejält, då man kan formatera med 2 motorer samtidigt, eller växla verktyg samtidigt som den andra fräsmotorn är i arbete.