Kontakta oss gällande CNC-maskiner.

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Telefon: 0471-251 21 | 0471-251 23

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Kontakta mig för utbildning inom CNC och CAD/CAM

Dag Lindrud

Telefon: 0471-251 24

Dag Lindrud

Uniteam CK

Uniteam CK

Uniteam CK är en CNC maskin för bearbetning av massivträ och limträbalkar. Den kan snabbt och exakt utföra alla typer av fräsningar och borrningar.

Uniteam UT

Uniteam UT

Biesse Uniteam UT är CNC maskinen som kan användas för att bearbeta kraftiga balkar av massivträ,  eller element med mer komplexa former.

Uniteam E MIX

Uniteam E MIX

Biesse Uniteam E MIX är en CNC maskin främst avsedd  för att bearbeta CLT-element. Bearbetning av sandwichelement är ett annat användningsområde.

Arbetsområde max. 24000 x 3500 x 300 mm, X-Y-Z

Uniteam E BM3

Uniteam E BM3

Biesse Uniteam E BM3 är en CNC maskin som främst är avsedd för att bearbeta CLT-element. kan även användas för bearbetning av sandwich konstruktioner.

Arbetsområde max. 24000 x 4500 x 400 mm, X-Y-Z