Kontakta oss gällande CNC-maskiner.

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Telefon: 0471-251 21 | 0471-251 23

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Kontakta mig för utbildning inom CNC och CAD/CAM

Dag Lindrud

Telefon: 0471-251 24

Dag Lindrud

Uniteam är ett italienskt industriföretag specialiserat på design och tillverkning av CNC-maskiner för tillverkning av CLT-element och limträbalkar.  Uniteam har varit verksamma inom sitt område i mer än 20 år.

Sedan 2015 är det Biesse som är ägare till Uniteam.

Uniteam CK

Uniteam CK

Uniteam CK är en CNC maskin för bearbetning av massivträ och limträbalkar. Den kan snabbt och exakt utföra alla typer av fräsningar och borrningar.

Uniteam UT

Uniteam UT

Biesse Uniteam UT är CNC maskinen som kan användas för att bearbeta kraftiga balkar av massivträ,  eller element med mer komplexa former.

Uniteam E MIX

Uniteam E MIX

Biesse Uniteam E MIX är en CNC maskin främst avsedd  för att bearbeta CLT-element. Bearbetning av sandwichelement är ett annat användningsområde.

Arbetsområde max. 24000 x 3500 x 300 mm, X-Y-Z