Rover S FT

Rover S FT är avsedd för nesting-applikationer av trä- och träbaserade material, men även lämplig för plast eller liknande material.

Maskinen kan också kompletteras med automatisk in-utmatning