Kontakta oss gällande CNC-maskiner.

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Telefon: 0471-251 21 | 0471-251 23

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Kontakta mig för utbildning inom CNC och CAD/CAM

Dag Lindrud

Telefon: 0471-251 24

Dag Lindrud

Biesse CNC-maskiner ROVER EDGE. Bearbetningscentra med kantlistning för tillverkning av formaterade skivor.

Rover A Edge

Rover A Edge

Rover A Edge är ett bearbetningscentra med kantlistaggregat, som kan bearbeta och kantlista ämnen i olika former.
Den är idealisk för små och stora användare, som behöver tillverka antingen udda storleksprodukter eller standardstorlekar i små satser.

Rover B Edge

Rover B Edge

Rover B Edge är ett bearbetningscentra med kantlistaggregat som, kan bearbeta och kantlista ämnen i olika former, i samma maskin Rover B Edge är idealisk för de som efterfrågar hög kapacitet och flexibilitet.

Rover C Edge

Rover C Edge

Rover C Edge är det nya bearbetningscentret med kantlistning, som erbjuder möjligheten att i en enda maskin  utföra alla operationer för att färdigställa ett format, kantlistat  ämne. Den är konstruerad för tunga operationer som kräver stora verktyg och aggregat.