Genomloppsborrmaskin med hög kapacitet för tillverkning i större serier. Kan utrustas med CNC inställning och specialborrlådor.