Kontakta oss när det gäller borrning.

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Telefon: 0471-251 21 | 0471-251 23

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Techno FDT

Techno FDT

Genomloppsborrmaskin med hög kapacitet för tillverkning i större serier. Kan utrustas med CNC inställning och specialborrlådor.