Kontakta oss när det gäller borrning.

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Telefon: 0471-251 21 | 0471-251 23

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

Detta är den klassiska genomloppsborrmaskinen för lite större serier. Kan borra över 1000 ämnen per timma.

Techno FDT

Techno FDT

Genomloppsborrmaskin med hög kapacitet för tillverkning i större serier. Kan utrustas med CNC inställning och specialborrlådor.