Produkter Trä

Produkter för bearbetning av Trä

Jon Stenberg AB är ett begrepp när det gäller maskiner för bearbetning av trä. Biesse som är vår äldsta leverantör är idag en av marknadens största maskintillverkare och i deras program finns mycket mer än de välkända Rovermaskinerna.
  • Kantlistmaskiner, både stora tunga maskiner Stream och mellanklassmaskinen Akron.
  • Putsmaskiner.
  • CNC-maskiner för borrning och beslagsmontering samt olika monteringspressar.
  • Hanteringsutrustning, inmatare, avstaplare och robotar.
  • Plattuppdelningssågar i olika storlekar och utföranden.
  • CNC-maskiner modell Rover i flera storlekar och utföranden.

Oftast är ytbehandlingen den sista touchen i tillverkningsprocessen. Har man gjort rätt i föregående led så är det nu som den slutliga finishen bestäms. Tillsammans med färgleverantörer och våra utvalda leverantörer tar vi gemensamt fram exakt den lösning som passar ert behov. Våra lösningar kännetecknas av strävan att uppnå flexibla och lättarbetade funktioner som är enkla att hålla rena. Den bevisat höga konstruktionskvaliteten gör att dessa egenskaper upprätthålls år efter år med lågt servicebehov, vilket resulterar i låga driftkostnader och minimala driftstörningar. Våra leverantörer är välrenommerade och stabila företag, vilket garanterar en kontinuitet i support och reservdelar. Detta gör att vi tillsammans med erfarenheten i vår egen serviceorganisation kan erbjuda kunden en svårslagen trygghet.

Vårt maskinprogram för massivträ är omfattande, men den dominerande produkten är riktlisthyvlar från Leadermac. Övriga maskiner som ingår i vårt sortiment är: kapsågar, bandsågar, ramsågar, klyvsågar, optimeringskapar, fingerskarvsanläggningar m.m.

Som komplement till dessa maskiner säljer vi även befuktningsanläggningar och fuktighetsmätare.

Vår eftermarknadsavdelning har erfarna tekniker med kompetens inom både plast och trä.

Se alla produktgrupper i menyn ovan.