Kontakta oss gällande plattuppdelningssågar

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

tobias.remnemark@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 21 | 0471-251 23

Tobias Remnemark | Kristian Blomén

 

Biesse Selco plattuppdelningssågar

Selco i Biesse-gruppen kan erbjuda ett stort urval av maskiner och modeller för att på ett optimalt sätt lösa olika behov. Från de enklaste med enbart inmatning framifrån, till komplexa vinkelanläggningar med hög kapacitet.

Selco Plast

Selco Plast

Biesse Selco plattuppdelningssågar

Plattuppdelningssågarna från Selco Plast har ett enkelt användargränssnitt och innovativa tekniska lösningar som standard. Med optimeringsprogrammet Optiplanning förbättrar man inte bara produktiviteten utan minimerar även materialspillet.