Möt oss på Ligna i Hannover 27–31 maj 2019

Möt oss på Ligna i Hannover 27–31 maj 2019

Alla Jon Stenbergs välkända leverantörer finns med som utställare och har aviserat intressanta nyheter och vidareutvecklingar. För närmare information står företagets produktspecialister gärna till tjänst - både före och under mässan – personal från Jon Stenberg AB finns på plats under hela mässan. Läs mer här

Tips från coachen

Biesse Group Hall 11:A16

Biesse fyller 50 år och har lagt beslag på hela 6000 m² av Hall 11. Där visar de ett 40-tal maskiner i drift, bland annat uppdelningssågar, kantlistmaskiner, CNC-styrda fräs- och borr maskiner, bredbandsputsar och fönsteranläggningar.

Orma Macchine Hall 13:E34

Fanérpressar, laminatpressar med mera.

Riedex Hall 15:F78

Mobila spånutsug.

Venjakob Hall 16:C22

Venjakob visar bland annat en högpresterande sprutautomat med många industriella lösningar.

Makor Hall 17:H15

Makor presenterar på Ligna en mängd nya produktionslösningar för måleriet. Mer fl exibla maskiner, högre prestanda, snabbare och enklare att använda och med nya smarta kontrollsystem.

LMC Leadermac Hall 27:F12

List- och riktlisthyvlar.

Salvamac Hall 27:K09

Halvautomatiska kapsågar.

Salvador Hall 27:K31

Hel- och halvautomatiska kapsågar.

System TM Hall 27:K31

Högkapacitetskapning.

Wintersteiger Hall 27:K60

Ramsågar och bandsågar.

Vi finns på mässan