Ray Force System – sinnrik kantlistningsteknik från Biesse

Ray Force System – sinnrik kantlistningsteknik från Biesse

Ray Force System är Biesses nya appliceringssystem för figurativ kantlistning. Tekniken utgörs av infrarött ljus som smälter funktionsskiktet på de vanliga laser- och hetluftskantlisterna. Som vanligt är Biesse bra på att hålla ner både inköps- och servicekostnaderna när de tar fram ny teknologi.

Ray Force System minskar produktionskostnaderna jämfört med standardteknik som kräver lim. Systemet är så gott som underhållsfritt, och ökar livslängden på de verktyg som är inblandade i kantlistningsprocessen. Väntetiden för uppvärmning av limmet elimineras och känsligheten för aktuella miljöförhållanden minskas drastiskt.

Jämfört med laserteknik kräver Ray Force System en mycket mindre investering och är mycket enklare och säkrare att använda. Dessutom, till skillnad från laserteknik, är systemet så flexibelt att möjligheten finns att fortfarande använda den traditionella tekniken med EVA- och PUR-lim, genom ett enkelt manuellt byte av utrustning.

Den högsta kvaliteten på den färdiga produkten erhålls med kantlistmaterial från världens största leverantörer, men det är också möjligt att köpa från mindre tillverkare som har utvecklat förlimmade lister med rätt egenskaper.

RAY FORCE SYSTEM för figurativ kantlistning, tillsammans med det mest sålda hetluftssystemet på marknaden för linjär kantlistning AIRFORCE SYSTEM, gör det möjligt att täcka alla behov när det kommer till högsta kvalitet för kantlistning.

Se utrustningen in action på vår YouTube-kanal.