Bandsågar

Stenner är vår leverantör av tunga bandsågar, och har funnits på svenska marknaden i många år. Sågarna är kraftiga och robusta med hjul av gjutjärn
Stenner tillverkar 3 st. olika typer av vertikalaklyvbandsågar, samt horisontalbandsågar


ST 80, ST 100
Enbandiga bandsågar för manuell matning.
VHE 36, VHF 36, VHE 105, VHE 120, VHE 137, ST 10F
Enbandiga sågar för linjer med 3 olika funktioner, mittsågning, excentrisk sågning samt dimensionssågning. Matningshastigheter upptill 120 m/min

I denna produktgrupp ingår den unika möjligheten att tilta hela sågenheten (se bild). Stor fördel vid tex. fjällpanelsklyvning.

VHET 100, VHET 105, VHET 120, VHET 137
VHFT 100, VHFT 105, VHFT 120, VHFT 137
2 bandiga sågar (Twinbandsågar)för linjekörning VHET (rakt snitt), VHFT (tiltad sågenhet) med matningshastigheter upptill 120 m/min.
MHS 9, MHS 10
Horisontalbandsågar för bredder upptill 405 mm
Mer information hittar ni på Stenners hemsida
http://www.stenner.co.uk/home/