Valtorta valsmaskiner

SUPERNOVA
Supernova är Valtorta´s senaste generation av valsmaskiner, baserad på årtionden av erfarenhet och innovation som uppnår verkliga fördelar när det gäller precision och enkel användning.
SUPERNOVA S4/SP
Spackelmaskinen SUPERNOVA S4, lämplig för återvinning av spackel, består av en påläggningsvals och en fyllningsvals. Medan påläggningsvalsen lägger på spacklet på ämnet, pressar fyllningsvalsen spacklet djupt in i porerna genom en reverserande vals av förkromat stål.