SERVICE OCH AFTERSALE
Att serva och underhålla produktionsutrustning och snabbt kunna åtgärda stopp är avgörande i dagens industri. Hit hör också att kunna utbilda de operatörer som betjänar maskinerna. Genom egna servicetekniker och samarbete med externa resurser kan vi erbjuda:

  • Serviceavtal för förebyggande underhåll.
  • Hot-Line support.
  • Felavhjälpning både via internetuppkoppling och felsökning hos kund.
  • Reservdelar. Vi har Biesservice Scandinavia som förser hela Skandinavien med alla reservdelar för Biesses hela maskinprogram.
  • Utbildning för att era operatörer ska kunna använda dagens avancerade maskinutrustningar på bästa sätt.

För att komma i kontakt med vår service- och reservdelsavdelning ringer du 0471-251 50 eller skickar e-post till support@jonstenberg.se