Uppdaterad version av Opti-Kap 5000

Version 2 av Opti-Kap 5000 har fått en utökad kapcitet med upptill 40%.

Ytterligare utvecklingsarbete av optimeringskap Opti-Kap 5000 har gjort att kapaciteten har ökat med upp till 40 %.

När System TM introducerade Opti-Kap 5000 hade den en imponerande prestanda och intelligent system för maximalt utnyttjande av råvaran.

Ny otrolig hastighet
Genom ny teknologi och utveckling, har version 2 av Opti-Kap 5000 nu fått en utökad kapcitet med upptill 40%. System TM har alltid haft ett stort fokus på ny teknik och produktutveckling, och har genom detta gjort det möjligt att öka hastigheten på nästa version av optimeringskap Opti-Kap 5000.
Samtidigt som man ökar hastigheten på Opti-Kap 5000, så bibehåller man den höga kvaliteten och exaktheten på kapsnittet.

Mycket bättre återbetalning på investering
Om ni är en kund som funderar på att investera i en ny optimeringskaplinje, kan ni minska behovet av antalet sågar i er produktion. I vissa fall kan det vara möjligt att nå den önskade kapaciteten med 1-2 sågar istället för 2-3. Med denna lösning blir återbetalningstiden ännu kortare eftersom investeringskostnaden förblir densamma.
Dessutom har våra befintliga kunder möjlighet att uppgradera sina existerande linjer med version 2 av
Opti-Kap 5000.
Nu har de möjlighet att öka produktionen med upptill 40% genom en enkel uppgradering.
System TM´s uppgradering av existerande Opti-Kap 5000 till version 2 är därför inte enbart en fördel för nya potentiella kunder, utan också för existerande kunder som nu har en unik möjlighet att öka sin produktion till en låg investeringskostnad.