COMEC långhålsborrmaskiner

MD 2
Flerspindlig oscillerande horisontal/vertikal långhålsborrmaskin med avläsning på mikroprocessor och matningsmagasin
MOV 12 X
Flerspindlig oscillerande horisontal/vertikal långhålsborrmaskin med avläsning på mikroprocessor
MOV 12 X + CAF
Flerspindlig oscillerande horisontal/vertikal långhålsborrmaskin med avläsning på mikroprocessor
MOV 8 UX
Flerspindlig horisontal/vertikal långhålsborrmaskin med matningsmagasin, för framben till stolar
MMO 10
Flerspindlig dubblesidig långhålsborrmaskin för horisontalborrning med 5+5 spindlar
MMO 5 3L+CAF/R
Horisontal borr- och långhålsborrmaskin med 5 spindlar i 3 axlar med matningsmagasin
MOU 2500 7AF 2C
Flerspindlig horisontal långhålsborrmaskin
FMMOV
Horisontal/vertikal långhålsborrmaskin

För information kontakta gärna Björn Thorsson