Försäljning

Kristian Blomén - Försäljning

Försäljning

Åke Ljungkvist - Försäljning allmänt samt produktansvarig ytbehandling

Försäljning

Lars-Ander Sandström - Distrikt Norrland
Försäljning

Dag Lindrud - Försäljning och utbildning CNC och CAD/CAM

Försäljning

Tobias Remnemark - Försäljning CNC-maskiner och kantlistmaskiner

Försäljning

Robert Stenberg - VD