Gann Hydromette Blå Serie

GANN HYDROMETTE BL COMPACT
Elektronisk fuktmätare med 3-raders LCD för olika träslag, mjuka material byggnads- och isoleringsmaterial. Stiften pressas in i respektive material och möjliggör mätning av fukthalt i sågat virke, spånskivor, faner och papp med upp till en maximal tjocklek på 25 mm samt vanligt gips eller blandad gips.

"Min / max" och "hold"-funktioner.
Uppgift om enhetens temperatur / omgivningstemperatur.
Automatisk avstängning.


Trä fukt: 6 till 25% med 4-stegs korrigering av träslag.
Byggfukt: 0,4 till 6,0% (vikt / vikt procent). För 3 typer av byggnadsmaterial och 2 typer av isoleringsmaterial.
GANN HYDROMETTE BL COMPACT B
Elektronisk byggfuktindikator med högfrekvens (dielektricitetskonstant) mätprincip, 3-raders LCD och flexibel kulsensor för icke-förstörande detektering av fukt i alla typer av byggmaterial. Även lämplig för att kontrollera spridningen av fukt i väggar, tak och golv. En idealisk förtestare före användning med alla "CM"-enheter.

"Max" och "hold"-funktioner.
Akustisk larmfunktion.
Uppgift om enhetens temperatur / omgivningstemperatur.
Automatisk kalibrering.
Automatisk avstängning.


Byggmaterial: 0 till 100 siffror (avsökningsområde), direkt avläsning i massa / vikt procent för 6 typer av byggnadsmaterial och 2 typer av isoleringsmaterial samt tendentiell indikation för hårt och mjukt trä.