Venjakob sprutautomater

SMART
Sprutautomat utformad för att möta krav på flexibel produktion och kan användas för både lösningsmedels- och vattenbaserade färger. Den kan valfritt utrustas med bandrengöring eller pappersmatning, eller både och. Detta gör den speciellt attraktiv för mindre företag som önskar ersätta manuell målning. Uppbyggd efter exakt samma
principer som de större sprutautomaterna ger kompromisslöst resultat vid lägre kapacitetsbehov.
COMFORT
Effektiv och miljövänlig tack vare färgåtervinning genom patenterat V-bandsystem. Möjlighet att utrusta med dubbla rengöringsenheter för snabb växling mellan färgsystem. Anpassad för höga krav på tillgänglighet, kapacitet och livslängd. Ett beprövat koncept som hela tiden utvecklas med de senaste tekniska lösningarna.
PERFECT
Med PERFECT har Venjakob det innovativa svaret på alla höga krav på
kapacitet, tillgänglighet, resultat och miljö. Ett tekniksprång som flyttar fram gränserna för vad som är möjligt.