ML System

Träindustri och luftbefuktning
Inom träindustrin är det av största vikt att man upprätthåller en konstant luftfuktighet på 50 55% för att:
Bevara träets dimensioner
Få effektivitet i produktionen
Undvika maskinstopp
Förlänga verktygens livslängd
Hålla ett behagligt arbetsklimat
ML SYSTEM befuktningsanläggningar
Motverkar följande:
Uttorkning
Sprickbildning i träet
Småsprickor
Oregelbundenheter vid lackering
Statisk electricitet
Dammproblem.