Gann Hydromette Compact

GANN HYDROMETTE COMPACT
Handen sluter sig naturligt runt den ergonomiskt utformade mätaren så att stiften i änden av instrumentet kan pressas in i materialet som skall mätas. De tunna stiften gör det enkelt att mäta fukthalten i sågat virke, spånskivor och fiberskivor upp till en maximal tjocklek på 25 mm samt vanligt gips eller blandad gips.

Viktiga funktioner och tekniska specifikationer:
Praktisk, snabb fickformatfuktmätare för snabb enkel- eller seriemätning.
Storlek: H200 mm x W35 x D35 mm. Vikt ca. 130g.
Två grupper träslagskorrigering.
Mätning av gips fukthalt med en direkt avläsning i procent av torrvikt.
Helautomatisk inställning av instrumentet.
Inga separata elektroder krävs.
Strömförsörjning med 9 V torrbatterier eller uppladdningsbart batteri (tillval).
(inklusive batteri, extra stift och skyddskåpa)


Mätområde: 5 till 20% m.c. för trä med två grupp korrektion och 0,3 till 3,5% mc för gips, med stor 3-siffrig LCD-avläsning.
.
GANN HYDROMETTE COMPACT A
Mätprincipen för Hydromette COMPACT A är baserad på dielektricitetskonstant mätning eller hög frekvens mätmetod. För att göra mätningar, placeras mätaren helt enkelt på det material som ska testas. Fukthalten kan avläsas direkt. Inget behov att pressa stift in i träet.

Viktiga funktioner och tekniska specifikationer:
Praktisk, trä fuktmätare utan stift, för snabba enkel och seriemätningar
Storlek: H170 mm x B35 x T35 mm. Vikt ca. 180g
Inga separata mät elektroder eller kablar behövs.
Helt automatisk justering av indikatorn.
Inställning av enhet för automatisk korrigering av värdena beroende på träslag.
Inställningsområde: Positionerna 1 till 10.
Strömförsörjning med 9 V torrbatterier eller uppladdningsbart batteri.


Mätområde: 5 till 45% mc, med digital LCD-display och träslag omkopplare. Lämplig för trä upp till 40 mm tjocklek.
.
GANN HYDROMETTE COMPACT B
Elektronisk strukturell fukt indikator med hjälp av en teknik baserad på dielektricitetskonstant / högfrekvens mätprincip.

Indikatorn är utrustad med en digital LCD-display och kulsensor för oförstörande lokalisering av fuktkoncentration i alla typer av byggnadsmaterial samt för bedömning av fukt fördelning i väggar, golv och tak.


Viktiga funktioner och tekniska specifikationer:
Praktisk snabb fuktindikator i fickformat utan stift, för snabba enkel- och seriemätningar.
Mått: H 200 mm x B35 x T35 mm. Vikt ca. 190g
Inga separata mätelektroder eller kablar behövs.
Perfekt förtestare före användning med alla fuktanalysatorer med hjälp av karbid-metoden.
Helt automatisk justering av indikatorn.
Strömförsörjning med 9 V torrbatterier eller uppladdningsbart batteri.
(inklusive batteri)

.
GANN HYDROMETTE COMPACT LB
Elektronisk strukturell fukt indikator med hjälp av en teknik baserad på dielektricitetskonstant / högfrekvens mätprincip.

Indikatorn är utrustad med en digital LCD-display och kulsensor för oförstörande lokalisering av fukt koncentration i alla typer av byggnadsmaterial samt för bedömning av fukt fördelning i väggar, golv och tak.


Viktiga funktioner och tekniska specifikationer:
Praktisk snabb fukt indikator utan stift, för snabba enkel och seriemätningar
Vikt ca. 500 g
Teleskopisk sensor: längd 80 till 120 cm.
Inga separata mät elektroder eller kablar behövs.
Helt automatisk justering av indikatorn.
Strömförsörjning av 9V torrbatterier eller uppladdningsbart batteri.
(inklusive batteri)