System TM optimeringskapsågar

OPTI-KAP 1000
Kapsåg med pusher
Kapnoggrannhet + / - 0,1 mm
Optimeringsprogram för full optimering
Elektropneumatisk eller servodriven rörelse av sågklingan
OPTI-KAP 2000
Kapsåg med genommatning
Kapnoggrannhet + / - 1,0 mm
Optimeringsprogram för full optimering
Pneumatiskt eller elektriskt driven rörelse av sågklingan
5 drivna matarhjul
OPTI-KAP 3000
Kapsåg med genommatning
Kapnoggrannhet + / - 1,0 mm
Optimeringsprogram för full optimering

Elektrisk eller servodriven rörelse av sågklingan
6 drivna matarhjul
OPTI-KAP 4000
Kapsåg med genommatning
Kapnoggrannhet + / - 1,0 mm
Optimeringsprogram för full optimering

Servodriven rörelse av sågklingan
6 drivna matarhjul
OPTI-KAP 5000
Kapsåg med genommatning
Kapnoggrannhet + / - 1,0 mm
Optimeringsprogram för full optimering

Cirkulär servodriven rörelse av sågklingan
8 drivna matarhjul