Uniteam CNC-maskiner för byggkonstruktioner

ARTEK
ARTEK är en enkel och ekonomisk CNC-maskin, perfekt för alla träelement som används vid konstruktion av husstommar i trä, i snickeri, i prefabricerade byggnader och lekplatser.
OMNITEK
CNC-maskin för alla typer av träelement som används vid konstruktion av byggnader, lekplatser och snickeri. Den kan snabbt utföra alla bearbetningar som t.ex. tappar och slitsar, stöttor, överlappsfogar, profiler, laxstjärt osv.
COVERTEK
CNC-maskin idealisk för alla träelement som används vid konstruktion av byggnader, lekplatser och snickeri. Klarar bearbetningar som t.ex. tappar och slitsar, stöttor, överlappsfogar, profiler, laxstjärt osv. Kan även bearbeta skivmaterial (CLT) upp till 1 250 mm (tillval).
ULTRA
CNC-maskin för bearbetning av alla träelement som används vid konstruktion av byggnader, lekplatser och snickeri. Bearbetning av t.ex. tappar och slitsar, stöttor, överlappsfogar, profiler, laxstjärt osv. Kan även bearbeta skivmaterial (CLT) upp till 3 000 mm (tillval).
EXTRA BM3
CNC-center för att bearbeta balkar och xlam/CLT-skivor, ett innovativt bygg system som använder dynamiska och säkra träpaneler vid konstruktion av väggar och takbeklädnad för alla typer av konstruktion.