Salvador optimeringskapar

SUPER-PUSH 200
Pusher kapsåg för optimering av virke och eliminering av defekter.
Lutande inmatningsbord 30°, i 4200 eller 6300 mm längd.
Standard PC med XP professional operativsystem
SUPER-PUSH 250
Pusher kapsåg för optimering av virke och eliminering av defekter
Inmatningsbord 900 mm.
Standard PC med XP professional operativsystem.