Biesse CNC-maskiner för fönster och dörrar

Tekniska lösningar för produktion av fönster och dörrar finns i ett brett utbud av maskiner från Rover bearbetningscentra till multicenter som UniWin HP och UniProf, med ett integrerat mjukvarupaket som i realtid kontrollerar hela produktionsprocessen.


ROVER C WMS
Rover C WMS är en mycket flexibel arbetscell avsedd för bearbetning av
standard och måttbeställda fönster, och bygger på tekniken i ett CNC- center. Detta är ett bearbetningscenter med ett helt integrerat system för in- och utmatning i realtid.
UNILINE
UniLine är ett nytt multicenter med total flexibilitet avsett för bearbetning av standard och måttbeställda fönster.
Avsedd för raka komponenter. Med magasin för ca 1 timmes produktion utan operatör.
UNIWIN HP
UniWin HP WMS (Windows Manufacturing System) är ett nytt multicenter med total flexibilitet avsett för bearbetning av standard och måttbeställda fönster.
Det garanterar non-stop processer, helt utan omställningar, för varje typ av karm eller båge och alla typer av tappningar. Den perfekta maskinen för att tillgodose behovet av maximal produktivitet med minimum arbetskraft och minsta totala yta.
UNIPROF
UniProf är ett produktionssystem med total flexibilitet och
integration för för bearbetningen av träfönster.
Det är ett modernt FMS (Flexible Manufacturing System) som kan producera alla typer av fönster (med tappning, centrumtapp, mekaniska sammanbindning eller någon annan typ) kontinuerligt utan avbrott.