Biesse AirForce System

AirForce|System >>

Har du någon gång sett ett ämne med kantlist på fyra sidor och med svetsad fog utan lim?
Kvaliteten är odiskutabel, den slår all estetisk standard. Färgens kontinuitet mellan kanten och ytan ger ett utseende mer likt en målad detalj än en med kantlist av plast. Detta utseende har beskrivits som “den limfria limfogen” och borde vara målet för varje tillverkare av köksluckor eller alla synliga möbelkomponenter av toppkvalitet.

“Den limfria limfogen” kan bara åstadkommas med användning av en speciell kantlist producerad med en co-extrudering av olika polymerer. Denna speciella kantlist har ett funktionslager av Polypropylene (PP) (0.2mm tjockt). Detta skikt är sammansmält mot substratet under processen med hjälp av olika tekniker så att kanten appliceras genom sammanflätningen av polymeren in i skivans fibrer. PP finns idag tillgängligt på material som PP, PVC, Akryl och ABS.

Varför har inte denna teknik som möjliggör sådana fantastiska produkter inte blivit standard på marknaden? Varför har den inte spridit sig över världen?
Det främsta skälet är att ett, i sig utmärkt koncept, men med mycket komplexa och dyra enheter utvecklades. De första maskinerna som kom för några år sedan, var utrustade med en CO2-laser för att utföra fusionsprocessen. Deras mycket höga kostnad och höga effektförbrukning gjorde det omöjligt att penetrera marknaden från toppen till botten.
Efter CO2-laser, introducerades Diodlaser som ett mindre kostsamt alternative med mindre dimensioner och ett gott resultat, men som fortfarande var en komplex enhet. Oavsett typ av laser, överförs strålen till funktionsskiktet via linser med fast eller dynamiskt fokus, eller via deflektorer som oscillerar med hög frekvens. Laserkällan, kylsystemet och linserna är kostsamma. Det finns alltid en risk att laserkällan och linserna skadas.
Gemensamma faktorer för dessa applikationer är deras höga kostnader, komplicerade hantering, de är kompatibla med enbart övre segmentet maskiner, och den svåra samexistensen med traditionella limsystem (EVA eller PUR). Sammanfattningsvis begränsar den dåliga avkastningen på investeringen spridningen av denna teknik.

Nu finns AirForce System
Den använder den mycket enkla principen av komprimerad varmluft (400-500 °C) för att utföra smältningen av funktionsskiktet. Resultatet är utmärkt! Den maximala hastigheten är upp till 25 m/min vid användning av en vanlig skivtjocklek på ca 18 mm.

Enkelheten och kostnaden för AirForce System är betydligt lägre än för lasersystem, underhåll och driftskostnaderna är inte ens jämförbara. Kvaliteten på de ämnen som bearbetats med AirForce System är ännu något bättre än vad som uppnås med andra system. Dess resistens mot vatten, fukt och släppning är samma som för standard Laser.
AirForce Systems har också oslagbara fördelar: det kan installeras på små till stora maskiner, vilket gör toppkvalitet med svetsade kanter tillgängligt för alla. Det är inte längre begränsat till stora företag med större investeringsbudget.
AirForce System har en minimal påverkan på maskinens mekanik, vilket betyder att den kan samexistera med traditionella limsystem (EVA eller PUR). En BIESSE kantlistmaskin som har utrustats med AirForce har on-line möjlighet att använda alla typer av lim. Detta innebär en betydande fördel eftersom vi tror att under de närmaste åren kommer alla maskiner att utrustas med båda systemen.En annan mycket viktig aspekt med den nya AirForce-teknologin är att de co-extruderade kantlisterna blir mycket enklare. PP-funktionsskiktet på laserkantlisterna kräver speciella ”absorberingskomponenter” för att reagera på laserljuset. Dessa absorbenter reagerar på en speciell våglängd (vanligen 980 nanometer) och smälter det 0.2 mm tunna funktionsskiktet av PP.
Lasertekniken är också mycket känslig för kantlistens färg. Mörka och ljusa färger reagerar dramatiskt olika på laserljuset. Så inställningarna måste göras noggrant, annars finns risken att kanten inte sitter ordentligt fast, eller att den smälter för mycket och kanten blir bränd. PP co-extruderad på PVC med en felaktig laserinställning kan leda till stora risker för miljön och människors hälsa.
AirForce-tekniken behöver INTE allt detta. Absorbenter krävs inte. Kantlistens färg påverkar INTE processen alls. Eftersom kantlisten blir enklare, kommer den automatiskt att bli billigare och mer tillgänglig över hela världen.AirForce System är mycket lovande och kan ge alla möjlighet att leverera toppkvalitet till sina kunder.