BiesseArtech enkelsidiga kantlistmaskiner

Akron 1300
Automatiska enkelsidiga kantlistmaskiner för mindre företag, som kräver en enklare maskin.
Akron 1400
Akron 1400 är de olika automatiska enkelsidiga kantlistmaskinerna för små och medelstora företag, som erbjuder olika versioner beroende på kundens behov. Flexibilitet, tillförlitlighet och enkel omställning för olika typer av kanter och ämnen garanteras av NC-enheten, med den nya HDI-styrningen med pekskärm.