Allians med TRIAB

Jon Stenberg AB och TRIAB/Tri Innovations AB har ingått en allians

Jon Stenberg AB och TRIAB/Tri Innovations AB har ingått en allians vilket skapar möjligheter att leverera kompletta målningsanläggningar utöver det vanliga för alla processer och material.

Venjakob’s sprutboxar och TRIAB’s ugnssystem utgör hörnpelarna i vårt gemensamma anläggningskoncept kombinerat med över 100 års erfarenhet.

Kontakta Thomas Meijer, tel 0471-251 22, för ytterligare information och hur vi kan förbättra Er produktion och produktkvalitet.

www.triab.com