BIESSE formatsåg Selco WN 6

Selco WN 6 är resultatet av Biesses målsättning att med den senaste tekniken hitta lösningar som förbättrar produktivitet och kvalitet i sågningen.

Ett exempel på detta är påskjutare och sågvagn som med servostyrning klarar hög matning och exakta sågmått.
Selco WN 6 är ett Industriellt program riktat mot företag som söker produktivitet och flexibla lösningar.
Varsam hantering

Högsta kvalitét kräver luftkuddebord som skyddar känsliga material. Med luftkuddebord på båda sidor om sågspåret håller man samtidigt dessa ytor ständigt rena.

Optimal sågning

Rits- och huvudmotor med individuell servostyrd vertikalrörelse på linjärstyrningar. Rörelsen kontrolleras via maskinstyrningen så att klingan alltid arbetar optimalt.

Precisa rörelser

Snabb och exakt frammatning och positionering av skivorna tack vare den robusta påskjutningsenheten driven av en servomotor.

Ökad produktivitet

Biesse TWIN PUSHER ökar produktiviteten upp till 40%.
Differensierad frammatning tillåter samtidig sågning av 2 strips med olika sågbild.

Tunt material

Tunna ämnen kan matas från lyftbordet med hjälp av individuella flytande påskjutare som kontrolleras av maskinstyrningen.

Maskinlogiken hindrar då frammatning av felaktigt antal ämnen vilket kan leda till driftstörningar.

Lättanvänt och praktiskt

Biesse OSI-control är lättskött användargränssnitt som även övervakar och styr utförandet av sågbilden samt optimerar alla axelrörelser.

Winstore lagersystem

Inmatning på WN-sågarna kan ske framifrån, via bakre lyftbord eller från WinStore lagersystem.

Det automatiska lagersystemet, WINSTORE, integreras helt med uppdelningssågen.
Lagrets styrsystem arbetar i automatik tillsammans med sågstyrningen.