Sänk din energiförbrukning!

Energieffektivisera din UV-anläggning.

Phaser Evo från Ultralight ersätter befintlig gammal trafo-teknik med intelligent elektronisk strömförsörjning. Förutom en betydande energibesparing, normalt mellan 20-50%, uppnås även säkrare tändning och längre lamplivslängd.
Kan enkelt eftermonteras i befintliga elskåp.