Biesse
   CNC-styrda bearbetningscentra, genomloppsborr- och tappislagningsmaskiner, NC-styrda kantlistningscentra, överfräsmaskiner
   Comil
   Monteringspressar och monteringsutrustning
   Ernst
   Bredbandsputsmaskiner för trä- eller lackslipning
   Gann
   Mätinstrument för uppmätning av träfukt, byggfukt, luftfukt, temperatur
   Kallesö
   Lim- och pressutrustning för tillverkning av limfog, karmämnen, limträbalkar samt gaffellyftare
   Langzauner
   Fanérsågar, kantputsmaskiner, fanér- och genomloppspressar, foliepressar, formpressar, specialmaskiner
   Makor
   Kompl. ytbehandlingsutrustning, innefattande: putsning, lackering, ommantling, hantering och emballering för listtillverkning
   ML-System
   Luftbefuktningsanläggningar. ML-System är HACCP-certifierade, vilket innbär att man uppfyller den strängaste hygienstandarden för luftbefuktning samt tillhörande komponenter
   OK Systems
   Bandrengöringsanläggningar till bredbandputsmaskiner, renblåsningsutrustning
   RBO
   Materialhanteringsutrustning
   SystemTM A/S
   Optimeringskapar och hanteringsutrustning för hyvellinjer
   Uniteam
   CNC-maskiner för bearbetning av limträbalkar, korslimmat trä m.m. för byggkonstruktioner.
   Viet
   Bredbandsputsmaskiner för trä- eller lackslipning