Gann Hydromette

GANN HYDROMETTE H 35
Elektronisk träfuktmätare utformad utan stift, för snabb mätning av trävaror (upp till 180 mm tjocklek), spånskivor och fanér. Perfekt både för enskilda och seriemätningar före, under och efter bearbetning av trä.
GANN HYDROMETTE HT 65
Elektronisk träfuktmätare med mätområde från 4 till 60% mc, utformad utan stift, för snabba mätning av trävaror (upp till 180 mm tjocklek), spånskivor och fanér. Perfekt både för enskilda och seriemätningar före, under och efter bearbetning av trä.
GANN HYDROMETTE HT 85T
Triple mätinstrument för träfukt med mätområde från 4 till 100% mc, strukturell fukt och temperatur, med digital LCD-display och korrigering för fyra grupper av trä och automatisk temperaturkompensering. Designad för exakt mätning av trä (upp till 180 mm tjocklek), spånskiva, faner och härdat byggmaterial samt för övervakning av torkning av trävaror med valfritt antal mätpunkter för MC, EMC och temperatur i torken.
GANN HYDROMETTE RTU 600
Elektronisk fyra-i-en mätare med digital LCD-avläsning, för mätning av träfukt, strukturell fukt, luftfuktighet och temperatur, med mycket exakta 81-steg för träslagsrelaterad korrigering av mätvärden beroende på träslag och kompensering av påverkan av träets temperatur, lämplig för användning av aktiva elektroder:
B50, B60 och LB70 för lokalisering av fukt i byggmaterial
MB 35 för mätning av ytfukt på betong
MH 34 för mätning av höga fuktnivåer (40 till 200% MC) i barrträd
IR-40 för mätning av yttemperatur, köldbryggor och daggpunkt
RF-T28, RF-T31, RF-T32, RF-T36 och RH-T37 för mätning av luftfuktighet och lufttemperatur. Även lämplig för användning av alla Pt 100 temperaturgivare.
GANN HYDROMETTE HB 30
Triple mätinstrument med mätområde 4-30% mc, digital LCD-display och korrigering för två grupper av trä, för fuktmätning i av trävaror, spånskiva, parkettgolv och härdade byggmaterial.
GANN HYDROMETTE UNI 1
Elektroniskt indikeringsinstrument med digital LCD-avläsning, designad för indikering av strukturell fukt, mätning av luftfuktighet och temperatur som passar för användning av aktiva elektroder:
B 50, B 60 och LB 70 för detektering av fukt i alla typer av byggmaterial
MB 35 för utanpåliggande fuktmätning på betong
RF-T och RH-T för snabb mätning av luft relativ fuktighet och temperatur
MH 34 för mätning av höga fukt värden i barrträd
IR 40 snabba yttemperatur mätningar med infraröd sensor
PT 100 för snabb temperaturmätning. Tio olika givare finns
GANN HYDROMETTE UNI 2
Elektroniskt indikeringsinstrument med digital LCD-avläsning, avsedd för mätning av strukturell fukt, mätning av luftfuktighet och temperatur som passar för användning av aktiva elektroder:
B 50, B 60 och LB 70 för detektering av fukt i alla typer av byggmaterial
MB 35 för utanpåliggande fuktmätning på betong
RF-T och RH-T för snabb mätning av luft relativ fuktighet och temperatur
MH 34 för mätning av höga fuktvärden i barrträd
IR 40 snabba yttemperatur mätningar med infraröd sensor
PT 100 för snabb temperaturmätning. Tio olika givare finns

Med inbyggd resistens mätkretsen för snabb fuktmätning i färdiga byggmaterial
GANN HYDROMETTE M 2050
Mätinstrument med microprocessor mätning av träfukt och temperatur med möjlighet att lagra upp till 3000 avläsningar med datum och klockslag för mätningen och med gränssnitt för anslutning till en skrivare eller PC för bearbetning av lagrade värden, med stora 4-raders LCD-display för avläsning, mätområde 4 till 100% mc och -30 till +170 ° C. Finns med mätelektroder för massivt trä upp till 180 mm samt för fanér och för temperaturmätning av luft och av fast eller flytande material.

Programvaran i denna sofistikerade mätare innehåller individuella kalibreringskurvor av 250 träslag garanterar högsta noggrannhet av värdena, liksom en särskild kalibreringskurva som godkänts av MPA (Research and Materials Testing Institute for the Building Trade, knutna till universitetet i Stuttgart) för användning i licensierade träindustrier. Designad för dialog hantering, med kompletterande funktion för visning av felmeddelanden.