BiesseEdge enkelsidiga kantlistmaskiner

ROXYL
Roxyl är en serie automatiska kantlist maskiner avsedda för att tillgodose olika behov av kantmaterial på rulle, remsor eller massivträ och användning av olika limtyper. Den förenar effektivitet och produktivitet tack vare den mest avancerade hårdvaran och programvaran.
STREAM B1
Stream B1 representerar toppen av utbudet av enkelsidiga kantlistmaskiner och de har alla konfigurationsmöjligheter för olika produktionskrav. Dessa maskiner kan arbeta med hög hastighet, kontinuerligt och kan ställas in helautomatisk i realtid för varje ämne som ska produceras. De kan integreras i automatiserade linjer och ger stor tillförlitlighet med låga underhållskostnader.
STREAM B1 Soft
Stream B1 i softforming versionen, kan applicera formade kanter på de flesta olika profiler. Byte av profil kan ske automatiskt för att minimera ställtid.
STREAM MDS
Stream MDS är den kantlistmaskin som uppfyller behovet av att formattera och dimensionera panelens storlek exakt på ett flexibelt sätt. Vinkelanslaget MDS är ett Biesse patent och den appliceras på en enkelsidig kantlismaskin. Lösningen är mycket kompakt och erbjuder en prisvärd produkt.