Luftbefuktning från ML System

Nu kommer tiden med snö och frost, men också den torra årstiden när luftfuktigheten faller i produktionen.

Fukten bestämms uteslutande av klimatet utanför.
(den gröna linjen visar oss vilken fukt vi får från naturen – och den blå vad produktionen kräver)- men påverkar i hög grad omkostnaderna i produktionen och därmed också intjäningen.

De viktigaste fördelarna med ett ML luftbefuktningssystem:

    • Jämn fukt i trämaterial och processer.
    • Högre produktivitet
    • Jämnare produktkvalitet över hela året.
    • Mindre spill.
    • Mindre damm, bättre arbetsmiljö.

Kontakta Björn Thorsson på tel 0471-251 20 för att höra vilka fördelar ni kan uppnå med en befuktningsanläggning från ML System
– mer än 20 års erfarenhet, och de lägsta driftskostnaderna.