Superfici UV-ugnar

SUPERFICI UV-UGNAR
Detta är den senaste avancerade tekniken inom området för photopolimerisation. Mångsidigheten i modulsystemet, det höga utbytet för reflektorn, utmärkt tillförlitlighet i strömförsörjningen och det stora utbudet av tillgängliga moduler gör utrustningen lämplig för alla typer av tillämpningar.