Borr- och tappislagning kan göras på enskilda maskiner som Skipper eller genomloppsmaskiner som Techno och FTT serien. För "Just In Time" produktion med borrning och beslagsmontering erbjuder Biesse Matrix-serien. Denna är särskilt lämplig för produktion av stora volymer och integrerade linjer. För ömtåliga skivor eller om det är att föredra vertikal borrning, erbjuder vi EKO-, Vektor- och Krone-serien.

Biesse borr- och beslagsmaskin för luckor

Biesse borr- och beslagmaskin Insider B för luckor

Biesse CNC-styrda borr- och tappislagnings-maskiner

Biesse CNC-styrda borr- och tappislagningsmaskiner ELIX, PRINTEX, EKO och SKIPPER

BiesseArtech halvautomatiska borrmaskiner

BiesseArtech halvautomatiska borrmaskiner
Biesse borr- och tappislagningsmaskiner för genommatning

Biesse borr- och tappislagningsmaskiner TECHNO för genommatning

Biesse flexibla borr- och tappislagnings-maskiner

Biesse flexibla borr- och tappislagningsmaskiner FTT, MATRIX, VEKTOR, IDRAK och KRONO