Kontakta mig när det gäller fingerskarvning.

Björn Thorsson

bjorn.thorsson@jonstenberg.se

Telefon: 0471-251 20

Björn Thorsson

Opti-joint H-200 horisontalskarv med  hög kapacitet inklusive maximal precision och fogkvalitet
Intelligent styrsystem för högt maskinutnyttjande och prestanda
Komplett hård- och mjukvaruintegration mellan alla funktioner i maskinen / linjen